Jaarrevisie

Met de inzet van meer dan 80 man, is een hele productielijn schoongemaakt. Deze werkzaamheden vonden plaats over een periode van 10 dagen, volcontinue dag en nacht. Werkzaamheden betroffen onder meer het verwijderen van oxyden uit besloten ruimtes en het verwijderen van olie en vet. Natuurlijk zijn de werkzaamheden veilig en verantwoord uitgevoerd binnen de gestelde tijd.