Catalyst wissel

Gedurende een zogenaamde turnaround, waarbij het productieproces wordt stilgelegd op een raffinaderij, hebben we catalystwerkzaamheden uitgevoerd. Samen met Mourik International (hoofdaannemer) hebben wij 3 Tubular-reactoren ontladen, schoongemaakt, gevuld en gecontroleerd. Deze werkzaamheden zijn veilig en op tijd, binnen 18 dagen, uitgevoerd. De stillegging voor de klant is daarmee zo kort mogelijk geweest. Het ging om 3 reactoren met elk 4500 Tubes, die met catalyst gevuld zijn. De werkzaamheden zijn in een 24-uurs werkschema uitgevoerd. Complimenten aan onze medewerkers voor de goede uitvoering!